GDPR Smart Parkering Sverige AB

Smart Parkering Sverige AB följer dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks  genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Arbetet med GDPR är en del av säkerhetsarbetet för våra kunder. Vi arbetar gemensamt inom hela Smart Parkering Sverige AB för att efterleva de krav som finns. Smart Parkering Sverige AB värnar om din  integritet och behandlar alla uppgifter som du lämnar till oss med största varsamhet och i enlighet med GDPR. Smart Parkering Sverige AB behandlar inte känsliga personuppgifter för våra kunders räkning om detta inte särskilt avtalats och rätt tekniskt och organisatoriskt skydd finns. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av Smart Parkering Sverige AB enligt Artikel 15, Dataskyddsförordningen. Du måste själv skriva till oss och be att få den  informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Har du frågor om hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post info@smartp.se. Vill du läsa mer om GDPR gå in på www.datainspektionen.se.