Vi på Smart Parkering Sverige hjälper dig frakta bort skrotbilar. Vi dokumenterar, inleder processen och upprättar underlag till berörda myndigheter.

Det är aldrig tillåtet att överge en bil och lämna den åt sitt öde på en parkeringsplats eller ute i naturen. Den som äger den övergivna bilen har ansvar för bilen och kan straffas för miljöbrott och brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. En bil som står och rostar på parkeringen ökar risken för läckage av miljöfarliga ämnen. Det är i lagens mening att betrakta som nedskräpning. Dessutom ger skrotbilar området och parkeringsplatsen ett dåligt intryck.

Kontakta oss via kundservice för mer information.
Telefon: 0771-80 88 80
​Epost: info@smartp.se